Informace - Akce


Mobilní sběr neb. odpadu, pneumatik, elektroodpadu (sobota 21.9.2019)

v 11.00 h za kulturním domem v Šošůvce

Jedná se o mobilní sběr, proto je nutno přivézt odpad na místo v určenou hodinu a předat jej přímo pracovníkům svozové firmy.

Do nebezpečného odpadu patří: motorové a chladící oleje, barvy, veškeré nádoby od olejů, maziv, barev, lepidel, brzdových kapalin, tlakové nádoby obsahující nebezpečnou výplňovou hmotu, nádobky od sprejů a tmelů nebo výplňových hmot, nepoužitelná léčiva, zářivky, akumulátory, baterie, absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a textilie, oděvy a obaly znečištěné nebezpečnými látkami, agrochemické odpady, jedy, pesticidy, fotochemikálie, kyseliny, rozpouštědla, ředidla a všechny nádoby od těchto odpadů, věci, co obsahují azbest nebo sádru, brzdové obložení a brzdové destičky, asfaltové odpady, veškerá střešní krytina s azbestem, azbestové roury – azbestové odpady musí být v obalech, např. v igelitových pytlích.
Pneumatiky bez disků.

Pokud budou odevzdávat fyzické či právnické osoby odpad z podnikání, musí obci odevzdání odpadu zaplatit.

Elektroodpad odvezou hasiči v rámci akce Recyklujeme s hasiči

Sbírají se chladničky, ledničky a mrazáky, elektrické pračky, ždímačky, el. sporáky, varné desky, dále televizory, rozhlasové přijímače, PC sestavy i jednotlivé části elektrozařízení a různé domácí elektrospotřebiče, vysavače, elektronářadí, kalkulačky, telefony, mobilní telefony, tedy vše, co je na elektriku jakéhokoliv napětí., elektrické hračky a všechny typy el. baterií a monočlánků. Spotřebiče musí být vždy kompletní - nerozebrané.

http://www.sosuvka.com - Informační server obce Šošůvky