Informace - Akce


Kontejnery na objemný odpad (sobota 21.9.2019)

v Dědině za kulturním domem, na Bráně u Sedlákových č. 166

Budou přistaveny v pátek 20. 9. 2019 v odpoledních hodinách, po naplnění budou odvezeny.

Do kontejneru nepatří:
železný šrot, nebezpečný odpad, plasty, sklo, větve stromů a keřů, piliny, dřevo, odpadní kůra a korek, dřevěné obaly.


http://www.sosuvka.com - Informační server obce Šošůvky