Informace - Články


Informace ze Základní školy Sloup


Informace ze Základní školy Sloup

Anna Ševčíková,
Příspěvky,
přečteno 322x,
8.3.2018Informace ze Základní školy Sloup

Nová posilovna – poděkování Sloupu
Nedávno se ukázalo, že bude co nejdříve nutné přesunout obecní knihovnu. Jediné vyhovující místo byl prostor ve škole, ve kterém se původně nacházela dosluhující školní posilovna. Vybudování obecní knihovny místo staré posilovny bylo schváleno s tím, že zřizovatel po dohodě se školou vybuduje novou posilovnu na jiném místě.
Nyní můžeme ohlásit – je hotovo! Nová školní posilovna je v provozu a nedávno úspěšně absolvovala revizní prohlídku.
Dovolte mi, abych Sloupu jménem žáků i veřejnosti poděkoval za dobrou práci a splněný slib. Četl jsem, že nás v nejbližším období čekají jedna volby za druhými. To znamená, že o nejrůznější sliby nebude nouze. Velmi si vážím toho, že ve Sloupě se pracuje také na jejich plnění.
Mgr. Pavel Dočekal, ředitel školy.

Provoz nové školní posilovny pro veřejnost
Pondělí až pátek, vždy 16:00 – 20:00 hodin. Vstupné je 50 Kč na hodinu. Vstup si domluvte s paní Jitkou Svánovskou. Důležité upozornění: uživatelé jsou povinni užívat posilovnu vždy nejméně ve dvojici a dodržovat provozní řád.

Zápis
Termín zápisu ke školní docházce je úterý 3. dubna 2018 v 15:00 hodin. Týká se dětí, které nejpozději 31. srpna 2018 dovrší věk 6 let. Další informace k zápisu najdete na www.zssloup.net.

Změny v pedagogickém sboru školy
Pracovní smlouvy skončily Mgr. Janě Mikuláškové a Mgr. Petru Sehnalovi. Náš pedagogický sbor posílili Mgr. Iva Paděrová (1. stupeň) a Mgr. Hana Veselá (matematika, informatika). Novým kolegům přejeme mnoho pracovních úspěchů.


Jarní práce kolem školy
Tuhé únorové mrazy jsou pryč a jaro je konečně v dohledu. Každý dobrý hospodář využije tuto roční dobu k tomu, aby napravil škody po zimě. Dost práce je také kolem školy – vyhrabat trávníky, prořezat okrasné záhonky, zamést a uklidit. Jako každoročně budou s těmito pracemi pomáhat žáci školy. Vztah k životnímu prostředí a péče o majetek je totiž důležitá součást základního vzdělání. Z toho důvodu jsme práce žáků v okolí školy zařadili do školního vzdělávacího programu naší školy, takže jsou – s přihlédnutím k aktuálnímu zdravotnímu stavu – pro děti povinné.

Jarní projektová výuka
Celoškolní projektová výuka zaměřená na krásy Moravského krasu čeká žáky ke konci dubna. Děti z páté až deváté třídy se rozdělí do smíšených skupin, budou samostatně shromažďovat a třídit potřebné informace a výsledky svojí práce prezentovat ostatním skupinám. Tuto formu výuky jsme v minulosti ověřovali již několikrát a pokaždé měla velký úspěch. O podrobnostech budeme veřejnost informovat.

Ředitelská volna
Ve druhém pololetí žáky čekají dva dny ředitelského volna. V pátek 23. března 2018 bude tradiční volno na Květný pátek. V pondělí 30. dubna 2018 se nám naskytla příležitost navštívit úspěšnou brněnskou školu ZŠ Sirotkova. Návštěvy se zúčastní celý pedagogický kolektiv naší školy, takže v tento den budou mít žáci volno. O týden později na oplátku přivítáme učitele ZŠ Sirotkova ve Sloupě. Děkujeme za pochopení.

Text k fotce:
Olympiáda ve Sloupě. Světové sportovní zápolení si naši žáci užili také formou celoškolní projektové výuky. Celá akce vyvrcholila celoškolním pátečním sledováním hokeje, při kterém děti fandily tak, až se škola otřásala v základech. Škoda jen, že to tentokrát hokejistům nevyšlo.

Informace ze Základní školy SloupDiskuse


Zobrazit diskusi nebo přidat příspěvekhttp://www.sosuvka.com - Informační server obce Šošůvky