Informace - Články


Jak třídit odpady z domácností


upozornění pro občany

Anna Ševčíková,
Příspěvky,
přečteno 299x,
27.8.2019Vážení občané!

Na obec se obrátila firma SUEZ Využití zdrojů, a. s., divize Boskovice, která nám odváží odpady, s upozorněním na nutnost přijetí opatření ve sběru, svozu a odstranění odpadu.
V poslední době se velmi často stává, že při svozu druhotných surovin, zejména plastů, nápojových kartonů, papíru, obsahuje příslušná surovina velké množství nesourodých příměsí, které po vytřídění na třídící lince musí SUEZ likvidovat za náklady, které neodpovídají dohodnutým cenám za sběr, svoz a odstranění druhotné suroviny. Největší množství příměsí je z kategorie směsného komunálního odpadu, ale jedná se často i o nebezpečný odpad, není výjimkou ani mrtvé zvíře nebo zbytky z domácí zabíjačky.
Vážení občané, žádáme Vás, jako producenty odpadu, abyste do separačních nádob ukládali pouze ty druhy odpadu, ke kterým jsou určeny.
Pokud se ale tato situace bude pravidelně opakovat, bude obec platit náklady spojené s tříděním a likvidací tohoto druhu odpadu dle skutečné ceny příměsi.


Jak třídit odpady z domácnostíDiskuse


Zobrazit diskusi nebo přidat příspěvekhttp://www.sosuvka.com - Informační server obce Šošůvky