Informace - Novinky


Nov dokument (6.2.2017)

Pozvnka na pednku Vda za polrnm kruhem

10. 2. 2017 v 18 h v zasedac sni kulturnho domu v ovce

Otevt dokumenthttp://www.sosuvka.com - Informan server obce ovky