Úřední deska


Dokumenty


Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
(254 kB, 27.3.2014, vystaven od 27.3.2014 do 31.12.2023)Veřejnoprávní smlouva s Městem Blansko č. 2016/000930/OKT/OS
(183 kB, 20.12.2016, vystaven od 1.1.2017 do 31.12.2030)TJ Šošůvka, z. s., ve výši 110.000.-- Kč
(1794 kB, 24.5.2017, vystaven od 24.5.2017 do 25.5.2020)OS Šošůvská kaple Šošůvka, z. s., ve výši 40.000.-- Kč
(1793 kB, 24.5.2017, vystaven od 24.5.2017 do 25.5.2020)TJ Šošůvka, z. s., ve výši 200.000.-- Kč
(1214 kB, 30.10.2017, vystaven od 30.10.2017 do 31.10.2020)Střednědobý výhled Svazku obcí Sloup, Šošůvka - ČOV a kanalizace 2019 - 2022
(204 kB, 5.1.2018, vystaven od 5.1.2018 do 31.12.2022)Výroční zpráva o činnosti Obecního úřadu Šošůvka v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, za rok 2017
(228 kB, 14.2.2018, vystaven od 14.2.2018 do 31.12.2020)Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 - 2023
(359 kB, 27.3.2018, vystaven od 27.3.2018 do 31.12.2023)Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. č. 1 z r. 2018
(474 kB, 23.5.2018, vystaven od 23.5.2018 do 31.12.2020)TJ Šošůvka, z. s., ve výši 120.000.-- Kč
(2026 kB, 30.5.2018, vystaven od 30.5.2018 do 31.5.2021)OS Šošůvská kaple, z. s. ve výši 130.000,-- Kč
(1914 kB, 28.6.2018, vystaven od 28.6.2018 do 29.6.2021)OS Šošůvská kaple, z. s. ve výši 100.000,-- Kč
(1725 kB, 28.6.2018, vystaven od 28.6.2018 do 29.6.2021)Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. č. 2 z r. 2018
(674 kB, 21.11.2018, vystaven od 21.11.2018 do 31.12.2020)Výroční zpráva o činnosti Obecního úřadu Šošůvka v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, za rok 2018
(218 kB, 28.1.2019, vystaven od 28.1.2019 do 31.12.2021)Schválený rozpočet obce Šošůvka na rok 2019
(630 kB, 19.3.2019, vystaven od 19.3.2019 do 30.3.2020)TJ Šošůvka, z. s., ve výši 150.000.-- Kč
(1990 kB, 29.3.2019, vystaven od 28.3.2019 do 29.3.2022)Ministerstvo zemědělství
(2501 kB, 4.4.2019, vystaven od 4.4.2019 do 31.12.2022)Ministerstvo zemědělství
(1192 kB, 4.4.2019, vystaven od 4.4.2019 do 31.12.2022)Přílohy k závěrečnému účtu obce Šošůvka za rok 2018 - zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018, FIN 2-12 M 13/2018 (vystaven od 20.4.2018 do 30.6.2019)
(2474 kB, 23.5.2019, vystaven od 23.5.2019 do 30.6.2020)Účetní výkazy obce Šošůvka za rok 2018 rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha 13/2018
(1720 kB, 23.5.2019, vystaven od 23.5.2019 do 30.6.2020)Rozpočtové opatření obce Šošůvka č. 3/2019 z 22. 5. 2019
(365 kB, 24.5.2019, vystaven od 24.5.2019 do 31.3.2020)Rozpočtové opatření obce Šošůvka č. 2/2019 z 3. 5. 2019
(402 kB, 6.5.2019, vystaven od 6.5.2019 do 31.3.2020)Rozpočtové opatření obce Šošůvka č. 1/2019 z 27. 3. 2019
(352 kB, 28.3.2019, vystaven od 28.3.2019 do 31.3.2020)Závěrečný účet obce Šošůvka za rok 2018
(1034 kB, 14.6.2019, vystaven od 14.6.2019 do 30.6.2020)Oznámení o zveřejňování dokumentů hospodaření obce Šošůvka
(197 kB, 14.6.2019, vystaven od 14.6.2019 do 30.6.2020)Rozpočtové opatření obce Šošůvka č. 4/2019 z 13. 6. 2019
(384 kB, 14.6.2019, vystaven od 14.6.2019 do 31.3.2020)OS Šošůvská kaple, z. s. ve výši 40.000,-- Kč
(1918 kB, 14.6.2019, vystaven od 14.6.2019 do 15.6.2022)Závěrečný účet Svazku obcí Sloup, Šošůvka - ČOV a kanalizace za rok 2018
(512 kB, 26.6.2019, vystaven od 26.6.2019 do 30.6.2020)o zveřejnění závěrečného účtu za rok 2018
(286 kB, 26.6.2019, vystaven od 26.6.2019 do 30.6.2020)Rozpočtové opatření obce Šošůvka č. 5/2019 z 18. 7. 2019
(375 kB, 19.7.2019, vystaven od 19.7.2019 do 31.3.2020)Rozpočtové opatření obce Šošůvka č. 6/2019 z 29. 7. 2019
(378 kB, 30.7.2019, vystaven od 30.7.2019 do 31.3.2020)Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
(493 kB, 14.8.2019, vystaven od 1.8.2019 do 28.2.2020)Informace dle zákona č. 106-1999 Sb. č. 1 z r. 2019
(258 kB, 27.8.2019, vystaven od 27.8.2019 do 31.12.2021)Ministerstvo zemědělství
(1017 kB, 2.9.2019, vystaven od 2.9.2019 do 31.12.2022)Rozpočtové opatření obce Šošůvka č. 8/2019 z 20. 11. 2019
(362 kB, 22.11.2019, vystaven od 22.11.2019 do 31.3.2020)Rozpočet Mateřské školy Šošůvka, příspěvkové organizace, okres Blansko na rok 2020
(245 kB, 22.11.2019, vystaven od 22.11.2019 do 31.12.2020)Střednědobý výhled rozpočtu Mateřské školy Šošůvka, příspěvkové organizace, okres Blansko na roky 2021, 2022
(292 kB, 22.11.2019, vystaven od 22.11.2019 do 31.12.2020)Ministerstvo zemědělství
(913 kB, 10.12.2019, vystaven od 10.12.2019 do 31.12.2022)Ministerstvo zemědělství
(665 kB, 10.12.2019, vystaven od 10.12.2019 do 31.12.2022)Ministerstvo zemědělství
(595 kB, 2.9.2019, vystaven od 2.9.2019 do 31.12.2022)Rozpočtové provizorium na I. čtvrtletí 2020
(238 kB, 13.12.2019, vystaven od 13.12.2019 do 31.3.2020)oznámení o zveřejnění rozpočtu na rok 2019
(297 kB, 20.12.2019, vystaven od 20.12.2019 do 31.12.2020)Zásady ochrany osobních údajů obce
(871 kB, 14.1.2020, vystaven od 14.1.2020 do 31.12.2030)Rozpočet Svazku obcí Sloup, Šošůvka - ČOV a kanalizace na rok 2020
(416 kB, 24.1.2020, vystaven od 24.1.2020 do 31.12.2020)Střednědobý výhled rozpočtu Svazku obcí Sloup, Šošůvka - ČOV a kanalizace na roky 2021 - 2024
(320 kB, 24.1.2020, vystaven od 24.1.2020 do 31.12.2020)Rozpočtové opatření č. 2 z 27. 12. 2019 Svazku obcí Sloup, Šošůvka - ČOV a kanalizace
(321 kB, 24.1.2020, vystaven od 24.1.2019 do 29.2.2020)Oznámení o zveřejňování dokumentů hospodaření Svazku obcí Sloup, Šošůvka - ČOV a kanalizace Sloup
(243 kB, 24.1.2020, vystaven od 24.1.2020 do 31.12.2030)Výroční zpráva o činnosti Obecního úřadu Šošůvka v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, za rok 2019
(234 kB, 27.1.2020, vystaven od 27.1.2020 do 31.12.2022)o záměru obce prodat pozemky
(208 kB, 6.2.2020, vystaven od 6.2.2020 do 23.2.2020)


Další dokumenty
http://www.sosuvka.com - Informační server obce Šošůvky