Mateřská škola (21.12.2012, Ilona Jurková)

Vánoční vystoupení


Vůně jehličí, světla svíček a cukroví, to vše patří k Vánocům, stejně jako vánoční atmosféra....
Proto jsme se včera sešli ve školce, aby nám děti předvedly čertovské a vánoční vystoupení plné básní, písní a tanečků. Po vystoupení přišel námi očekávaný Ježíšek, který rozzářil všem dětem očka při pohledu na spoustu dárečků, které jim nadělil. Také paní Ševčíková z OÚ rozdala dětem dárečky, které si odnesly domů. Po rozdělení dárečků jsme společně poseděli u vánočního cukroví, které nejen s láskou napekly a nazdobily děti, ale i šikovné maminky. Chtěla bych Vám všem popřát krásné prožití vánočních svátků a do nového roku hodně zdraví, štěstí a osobní pohody.