Komise kulturní, sociální a SPOZ (26.2.2002, Eliška Mikulášková)

Ohlednutí za rokem 2001.


Rok 2000 jsme zakončili estrádou "Každý má rád, když začnou hrát" s agenturou Pergr Vémyslice. Při této příležitosti jsme připravili předběžný plán práce na celý rok 2001. Během roku se scházíme nepravidelně podle potřeby.

V únoru jsme finančně přispěli hasičům na závody dětí na saních a bobech, v březnu mateřské škole na dětský karneval. V dubnu proběhlo vítání pěti občánků narozených v roce 2000 a začátkem roku 2001. Ke Dni země provedlo třicet dětí pod vedením studenta Karla Hasoně úklid lesa, sesbírali a odvezli čtyři igelitové pytle odpadků a železný šrot, akci zakončili opékáním párků na Helišově skále. V květnu členky komise připravily jako každý rok společně s KDU-ČSL u příležitosti Svátku matek vycházku k Vlčí skále "Mamince pro kytičku" s opékáním párků, sponzorem byla Jednota. V červnu k Mezinárodnímu dni dětí jsme upořádali podle ohlasů velmi zdařilou akci "Pohádkový les". V lese kolem fotbalového hřiště překvapilo soutěžící děti sedmnáct pohádkových bytostí hádankami a úkoly. Šedesát účastníků - dětí se svými rodiči či prarodiči bylo v cíli i přes nepříznivé počasí spokojeno. V říjnu jsme pořádali drakiádu, počasí bylo sice krásné, bohužel úplné bezvětří. Přesto byli děti i diváci také spokojeni, děti se proběhly s draky po louce, dostaly občerstvení, ceny se neudělovaly. V prosinci jsme s mateřskou školou pořádali "Mikulášskou nadílku". Na 6. 1. 2002 jsme připravili "Odpoledne tříkrálové", ve kterém vystoupili Tři králové, pěvecký soubor ZŠ Sloup, děti z družiny ZŠ Sloup, viděli jsme aerobic dětí ZŠ a ukázky irského stepu. V prodeji zde byly výrobky dětí MŠ Šošůvka, družiny ZŠ Sloup, ZŠ Vysočany a hlavně Domova Olga Blansko.

Čtyři členky naší komise mají oprávnění dle ustanovení § 52 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, navštěvovat dítě v místě bydliště, ve škole a ve školském zařízení, ve zdravotnickém zařízení, v zaměstnání nebo v jiném prostředí, kde se dítě zdržuje. Jsou dle § 52 odst. 2 zákona oprávněny pořídit obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy dítěte a prostředí, v němž se dítě zdržuje, je-li to třeba pro účely ochrany práv dítěte.

ČČK Blansko nám vyškolil dvě dobrovolné zdravotnice první pomoci - Marii Mikuláškovou a Pavlínu Řezníčkovou, které může obec využít při pořádání sportovních a jiných akcí. Kurz financovala obec po schválení zastupitelstvem obce.

Dvě členky naší komise během roku navštěvovaly naši občanku paní Aloisii Brouškovou a pomáhaly jí s úklidem a s prádlem.

Jedna z našich členek je členkou Rady ZŠ Sloup.

Na základě žádostí jsme zaslali nebo předali příspěvky na Fond ohrožených dětí Praha, do domova důchodců do Boskovic, pro Sdružení zdravotně postižených v ČR - organizace Sloup a Šošůvka, postiženým dětem do Klubu Radost Prostějov i jednomu z našich občanů.

Zajišťujeme kytky k památníku padlým občanům - v květnu ke Dni osvobození a říjnu ke Dni vzniku samostatného československého státu.

Za rok 2001 naše členky navštívily třicet pět jubilantů a dva manželské páry, které oslavily zlatou svatbu - byli to manželé Alois a Františka Hlaváčkovi a Anna a Jiří Kocourkovi.

Prosíme příbuzné nebo známé manželů, kteří oslaví významné výročí svatby, aby nám to dali vědět - stačí nahlásit na obecní úřad.

Malý dárek dáváme v červnu dětem, které končí mateřskou školu. Vánoční balíčky jsme předali všem dětem z mateřské školy, osamělým občanům a i dětem v naší obci.

V roce 2001 se narodily tyto děti: Aneta Zouharová, Klára Vymazalová, Monika Šurá a Lada Mikulášková.

Jsou ale i smutné chvíle - chvíle rozloučení, v loňském roce nás opustili: František Vymazal, Josef Broušek, Jiří Petlach, Alois Štrait a Jaromír Špaček.

Na práci komise kulturní, sociální a SPOZ se v roce 2001 podílelo dvanáct členů, z toho jedenáct žen. Ale pomáhají nám i další občané, například při vítání občánků nebo při pořádání kulturních akcí. Všem, kteří se podílejí na naší činnosti, patří poděkování.