Václavské hody 2010 (28.9.2010, Stanislav Šindelka)

Poděkování


Organizátoři letošních Václavských hodů děkují všem krojovaným účastníkům za jejich vystoupení v průběhu uplynulého víkendu.
Poděkování tedy patří našim stárkům a stárkovým, panu rychtáři s paní rychtářkou, pánům konšelům i panu důchodnímu, kteří svým vystoupením pomáhají udržovat naše tradice.
Velký dík patří paní Marušce Valáškové a paní Elišce Michlíčkové za secvičení tanečního vystoupení stárků, které určitě potěšilo všechny přihlížející, jak v sobotu, tak i v neděli. Děkujeme i děvčatům ze skupiny orientálních tanců, které zpříjemnily svým tancem sobotní taneční zábavu.
Zvláštní poděkování patří paní Marii Cibulkové, která se svědomitě stará o naše kroje.
Nesmíme však zapomenout na pomocníky, ať už z řad tělovýchovné jednoty, hasičů, obecního úřadu, sponzorů, či ostatních složek v obci, kteří nezištně přispěli ke zdárnému průběhu Václavských hodů. Jejich pomoci si nesmírně vážíme.
Nezbývá nic jiného než si přát, abychom se všichni společně sešli na našich hodech i v příštím roce.