Pohádkový les (5.6.2005, František Pernica)

Dne 4. června 2005 se již tradičně konal pátý ročník soutěže „Pohádkový les“. Hlavním organizátorem byla KDU – ČSL, která za vydatné pomoci jak dospělých, tak mládeže pořádá tuto akci ke Dni dětí.


Celý program začal ve 14.00 hod. na hřišti na Bráně. Sluníčko se na nás asi trochu hněvalo, protože se schovalo za mraky. Nám to ale vůbec nevadí, a protože rádi soutěžíme, tak hurá na to!
O zdárný průběh celé akce se staral zkušený tým rozhodčích. Ještě si vyzvednout startovní kupón a už vyrážíme na start!
Pořádek na startu zabezpečoval pan Mikulášek. Vždyť se zde sešlo 64 dětí z Vysočan, Sloupu, Jedovnic, Kotvrdovic, Moravan, ba dokonce z Velkých Opatovic! Jako nejpočetnější družstvo hodnotím rodinu Mikuláškovu, a to Káju, Laděnku, Moniku a Verunku. Vše na povel měla maminka Marika a nesmím zapomenout, že nechyběla ani babička.
Na celé trase bylo mnoho zajímavých pohádkových zastavení a také důmyslných soutěží a spousta legrace. Tak třeba: „Kdo všechno bydlel na Starém bělidle“,„Tref se šípem do terče“, „Která je pohádka ta či ona“, „Zachraňte kohoutka, když třepe nohama“ a další.
Že se na nás sluníčko opravdu zlobilo, se potvrdilo asi v polovině soutěžení. Obloha se zatáhla a začalo pršet. O tom, že soutěžící byli vytrvalí, svědčí skutečnost, že vydrželi všichni až do konce a nikdo to nevzdal.
Ale to už rozhodčí pilně počítali body, aby se rozhodlo, kdo si domů ponese medaili. A než to vše sečetli, tak si děti daly malou svačinku – párek s chlebem a limonádu.

Hodnocení proběhlo ve třech věkových kategoriích. Vítězem se stali všichni, kteří se této akce zúčastnili. Samozřejmě všechny potěšila sladká odměna a malá drobnost.

Touto cestou bych chtěl vyhlásit nejlepšího účastníka, který získal nejvíce bodů, a to byl Jiří Michlíček. Všichni mu gratulujeme!!!

Na závěr bych chtěl poděkoval organizátorům, členům KDU – ČSL a sponzorům (Členská rada Jednoty Šošůvka, Obec Šošůvka) za úspěšnou a pěknou akci.