Informace - Články


Upozornění pro občany


dodržování obecně závazné vyhlášky obce Šošůvka č. 1/2012, o pravidlech pro pohyb psů na veřejných prostranstvích

Anna Ševčíková,
Příspěvky,
přečteno 119x,
18.3.2021Na základě stížností občanů upozorňujeme opět majitele psů na zákaz volného pohybu psů na veřejném prostranství.
Zákaz upravuje obecně závazná vyhláška obce Šošůvka č. 1/2012, o pravidlech pro pohyb psů na veřejných prostranstvích, platná od 17. 5. 2012.

Vyhláška stanoví následující pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství:

1) Na veřejných prostranstvích v zastavěném území obce je možný pohyb psů pouze na vodítku.
2) Znečištění veřejného prostranství způsobené psem je povinen jeho průvodce neprodleně odstranit.
3) Splnění povinností stanovených v odst. 1 zajišťuje fyzická osoba, která má psa na veřejném prostranství v zastavěné části obce pod kontrolou či dohledem.

Žádáme občany, aby ustanovení této vyhlášky skutečně dodržovali. Hlavním důvodem je možná újma na zdraví občanů, hlavně dětí. Dalším důvodem je znečištění veřejného prostranství, kterého si v Šošůvce můžete všimnout na každém kroku.

Upozorňujeme také, že při nedodržování této vyhlášky jsou možné sankce podle zákona o přestupcích
Diskuse


Zobrazit diskusi nebo přidat příspěvekhttp://www.sosuvka.com - Informační server obce Šošůvky